Kvalitet naših proizvoda

 • Kvalitet
 • Kvalitet dizajna
 • Kvalitet kartona
 • Kvalitet prerade
 • Kvalitet usluge

Kvalitet

Kvalitet sam po sebi je relativan pojam i svako ga može drugačije definisati. Mi kvalitet definišemo kroz nekoliko nivoa:

 1. kvalitet dizajna
 2. kvalitet kartona
 3. kvalitet prerade
 4. kvalitet usluge.

Svaki od ovih parametara je detaljno razrađen u poslovnim procesima naše firme, pri čemu se kontinuirano kontroliše. Standardom ISO 9001 je obezbijeđena potpuna sljedivost proizvodog procesa te je moguće utvrditi uzrok svake greške koja se eventualno dogodi.

Pitanju kvaliteta pristupamo jako ozbiljno, čemu svjedoči i činjenica da u toku prodajnog procesa definišemo sve što je moguće unaprijed predvidjeti, a sve s ciljem maksimizacije zadovoljstva kupca.

Kvalitet dizajna

Svakodnevno se susrećemo s kutijama i pakovanjem koji nisu adekvatni proizvodu za koji su namijenjeni. Ukoliko imate loš dizajn i konstrukciju Vašeg pakovanja, svi drugi parametri kvaliteta su praktično nevažni, jer pakovanje nikad neće biti adekvatno. Shodno tome, imat ćete puno oštećenja proizvoda, visoke troškove transporta i manipulacije.

Naši dizajneri i tehnolozi imaju višegodišnje iskustvo i najnovije softvere za izradu perfektnog pakovanja za Vaš proizvod. Imajte na umu da dobar dizajn podrazumijeva razmišljanje kroz cjelokupan lanac snabdijevanja, pri čemu ćete kao rezultat imati zaštićen proizvod, adekvatno marketinško predstavljanje, niske troškove transporta i optimalne troškove pakovanja.

Neimax-Kvalitet-dizajna

Kvalitet kartona

Nakon izrade kvalitetnog dizajna i konstrukcije, pristupamo odabiru optimalne vrste i jačine kartona. Upotrebom različitih tipova vala, različitih vrsta i jačina papira, dobijamo različite jačine valovitog kartona. Trenutno imamo 50 aktivnih kombinacija koje se kontinuirano proizvode, a u mogućnosti smo proizvesti i nove kombinacije po zahtjevu kupca.

Osnovne odrednice kvaliteta kartona su definisane kroz parametre: ECT, FCT, PCT. Posjedujemo vlastitu laboratoriju za kontrolu kvaliteta koja svakodnevno prati parametre kvaliteta, izdaje certifikate o kvalitetu, kao i tehničke specifikacije za sve proizvode.

Proizvodimo sljedeće valove i njihove kombinacije: R, B, C, BR i BC. (Pogledate sve valove pod Proizvodi)

Neimax-tabela

Kvalitet prerade

Kvalitet prerade je izuzetno važan za ukupan dojam kupca o kutiji. Kvalitet posmatramo kroz mnogo tačaka kontrole, a neki od njih su: izgled štampe, preciznost lijepljenja, dimenzije, itd.

Svaki zaposlenik unutar firme kontroliše kvalitet proizvoda na svom radnom mjestu, a imamo i super kontrolu od strane supervizora. ISO standardom su propisane procesna i labaratorijska kontrola kvaliteta.

Provodimo kontinuirane edukacije po pitanju unapređenja kvaliteta i pokušavamo da svakog dana kvalitet podignemo na veći nivo.

Neimax-Kvalitet-prerade_1
Neimax-Kvalitet-prerade

Kvalitet usluge

Posebnu pažnju posvećujemo kvalitetu usluge koju pružamo kupcima. Naše prodajno osoblje veoma brine o svojim kupcima, pri čemu im omogućava da dobijaju precizne i pouzdane informacije.

Jako smo fokusirani na unapređenje odnosa sa svojim partnerima. Shodno tome, svakodnevno pokušavamo pronaći rješenja koja povećavaju dobrobit naših partnera.

Kvalitet usluge koju pružamo našim kupcima je nešto što nas definitivno razlikuje od konkurencije, i na to smo ponosni.

Kvalitet

Kvalitet sam po sebi je relativan pojam i svako ga može drugačije definisati. Mi kvalitet definišemo kroz nekoliko nivoa:

 1. kvalitet dizajna
 2. kvalitet kartona
 3. kvalitet prerade
 4. kvalitet usluge.

Svaki od ovih parametara je detaljno razrađen u poslovnim procesima naše firme, pri čemu se kontinuirano kontroliše. Standardom ISO 9001 je obezbijeđena potpuna sljedivost proizvodog procesa te je moguće utvrditi uzrok svake greške koja se eventualno dogodi.

Pitanju kvaliteta pristupamo jako ozbiljno, čemu svjedoči i činjenica da u toku prodajnog procesa definišemo sve što je moguće unaprijed predvidjeti, a sve s ciljem maksimizacije zadovoljstva kupca.

Kvalitet dizajna

Svakodnevno se susrećemo s kutijama i pakovanjem koji nisu adekvatni proizvodu za koji su namijenjeni. Ukoliko imate loš dizajn i konstrukciju Vašeg pakovanja, svi drugi parametri kvaliteta su praktično nevažni, jer pakovanje nikad neće biti adekvatno. Shodno tome, imat ćete puno oštećenja proizvoda, visoke troškove transporta i manipulacije.

Naši dizajneri i tehnolozi imaju višegodišnje iskustvo i najnovije softvere za izradu perfektnog pakovanja za Vaš proizvod. Imajte na umu da dobar dizajn podrazumijeva razmišljanje kroz cjelokupan lanac snabdijevanja, pri čemu ćete kao rezultat imati zaštićen proizvod, adekvatno marketinško predstavljanje, niske troškove transporta i optimalne troškove pakovanja.

Neimax-Kvalitet-dizajna
Kvalitet kartona

Nakon izrade kvalitetnog dizajna i konstrukcije, pristupamo odabiru optimalne vrste i jačine kartona. Upotrebom različitih tipova vala, različitih vrsta i jačina papira, dobijamo različite jačine valovitog kartona. Trenutno imamo 50 aktivnih kombinacija koje se kontinuirano proizvode, a u mogućnosti smo proizvesti i nove kombinacije po zahtjevu kupca.

Osnovne odrednice kvaliteta kartona su definisane kroz parametre: ECT, FCT, PCT. Posjedujemo vlastitu laboratoriju za kontrolu kvaliteta koja svakodnevno prati parametre kvaliteta, izdaje certifikate o kvalitetu, kao i tehničke specifikacije za sve proizvode.

Proizvodimo sljedeće valove i njihove kombinacije: R, B, C, BR i BC. (Pogledate sve valove pod Proizvodi)

Neimax-tabela
Kvalitet prerade

Kvalitet prerade je izuzetno važan za ukupan dojam kupca o kutiji. Kvalitet posmatramo kroz mnogo tačaka kontrole, a neki od njih su: izgled štampe, preciznost lijepljenja, dimenzije, itd.

Svaki zaposlenik unutar firme kontroliše kvalitet proizvoda na svom radnom mjestu, a imamo i super kontrolu od strane supervizora. ISO standardom su propisane procesna i labaratorijska kontrola kvaliteta.

Provodimo kontinuirane edukacije po pitanju unapređenja kvaliteta i pokušavamo da svakog dana kvalitet podignemo na veći nivo.

Neimax-Kvalitet-prerade_1
Neimax-Kvalitet-prerade
Kvalitet usluge

Posebnu pažnju posvećujemo kvalitetu usluge koju pružamo kupcima. Naše prodajno osoblje veoma brine o svojim kupcima, pri čemu im omogućava da dobijaju precizne i pouzdane informacije.

Jako smo fokusirani na unapređenje odnosa sa svojim partnerima. Shodno tome, svakodnevno pokušavamo pronaći rješenja koja povećavaju dobrobit naših partnera.

Kvalitet usluge koju pružamo našim kupcima je nešto što nas definitivno razlikuje od konkurencije, i na to smo ponosni.